POLDERHEUVEL

Piet Moeskopspad 20 - 1067 HW Amsterdam

Terrein

MET INGANG VAN JANUARI 2023 HEEFT ONDERNEMERSVERENIGING TUINEN VAN WEST GÉÉN BEMOEIENIS MEER MET EVENEMENTENTERREIN DE POLDERHEUVEL OF HET EVENEMENTENBELEID.

INFORMATIE OVER EVENEMENTEN OP AMSTERDAM.NL

ADRES: PIET MOESKOPSPAD 20 – 1067 HW AMSTERDAM – op de kaart

Zie ook het PROGRAMMA van het naastgelegen SPORTPARK (de Eendracht).

WEGWERKZAAMHEDEN 2021/2023 

Osdorperweg – groot onderhoud (10-2022  / 05-2023) – zie informatiebrief.
Joris van den Berghweg (noordelijk deel) – start 04-2023 – zie informatiebrief.

De Polderheuvel maakt deel uit van een circa 7 hectare groot grasveld en heeft de afmeting van 70 x 64 meter. De bodem bestaat uit verstevigd gras. Voor aan- en afvoer van materalen zijn rijstroken op verstevigd gras aangebracht).

De brug van de Tom Schreursweg naar de Polderheuvel heeft een maximale voertuigbelasting van 13 ton. De brug van het parkeerterrein naar de Polderheuvel kan met maximaal 35 ton belast worden.

Een punt van aandacht is de greppel (nabij de Tom Schreursweg). De Polderheuvel is omgeven door watergangen. Aan de achterzijde is een natuurlijke speeltuin die wel gebruikt mag voor evenementen.

Het evenemententerrein is voorzien van aansluitingen voor elektriciteit, water en vuilwaterafvoer. Het gebruik hiervan wordt door de gemeente (Nieuw-West) doorbelast aan de organisatie van het evenement.

Naast de Polderheuvel is een ijsbaan aangelegd, in de vorm van een bak van ongeveer 30 cm diep en 75 x 200 meter. De ijsbaan hoort niet bij de Polderheuvel en kan ook niet bij evenementen worden gehuurd of gebruikt in verband met kans op schade aan de waterdichte laag en drainage.

MOBILITEITSMANAGEMENTPLAN

MobiliteitsManagementPlan (V4.2 definitief)
Kaart 1 – Parkeeroverzicht
Kaart 2 – Calamiteitenroutes
Kaart 3 – Aanrijdroutes
Kaart 4 – Bordenplan
Kaart 5 – Bereikbaarheid ondernemers
Model Split en Rekentool

A  B  X  C  D  Y