Evenementen

Tuinen van West

Informatie

In de aanloop naar een nieuw festivalseizoen met een geactualiseerd locatieprofiel is er veel gezegd en geschreven.

De organisatoren van komm schon Alter, Chin Chin en ZeeZout hebben in maart 2021 hun actieplan gestuurd aan het stadsdeelbestuur en de stadsdeelraad.

ACTIEPLAN MUZIEKFESTIVALS – ORGANISATOREN

Over het Amsterdamse festivalbeleid zijn enkele artikelen in Het Parool verschenen – ook over Tuinen van West.

17-02 Halsema gunt festivals ademruimte, maar discussie laait alweer op
18-02 Fracties vliegen elkaar nu al in de haren over festivals
18-02 Veel kritiek op dancefestivals in Tuinen van West: ‘Wij zijn het afvalputje’

Het locatieprofiel voor evenemententerrein de Polderheuvel lag ter inspraak tot en met 10 september 2020.

INSPRAAK LOCATIEPROFIEL

Om de achtergronden te belichten en nuance aan te brengen heeft het bestuur in 2020 een communiqué geschreven.

COMMUNIQUÉ – BESTUUR

In de aanloop naar het nieuwe locatieprofiel hebben wij in 2019 een visie voor de nabije seizoenen geformuleerd.

VISIE OP EVENEMENTEN – TEAM POLDERHEUVEL

Als gebiedsproducent exploiteert en beheert Ondernemersvereniging Tuinen van West evenemententerrein de Polderheuvel voor de gemeente Amsterdam (Nieuw-West). Met de opbrengst voeren wij het groenbeheer uit en financieren wij onze eigen activiteiten op het gebied van stadslandbouw, recreatie, duurzaamheid, natuur, kunst en cultuur.

Evenementen Team Polderheuvel heeft een aantal evenementen geselecteerd op basis van ingevulde vragenlijsten en binnen de mogelijkheden van het locatieprofiel. Onze locatiemanager houdt nauw contact met organisatoren, gemeente(diensten), ondernemers in de omgeving en bewoners.

Organisatoren moeten beschikken over (1) een evenementenvergunning (verstrekt door de gemeente) en (2) een geldige (tijdelijke) huurovereenkomst (van Ondernemersvereniging Tuinen van West). Daarin worden de bepalingen van het geldende locatieprofiel vormgegeven en op sommige punten aangescherpt.

Voor het evenementenseizoen 2021 en 2022 hebben wij ons voorgenomen een aantal maatregelen door te voeren, gericht op minder overlast en (nog) meer verantwoordelijkheid voor de omgeving.

1. website – Polderheuvel.nl – 2020
– transparantie voor bewoners, ondernemers, organisatoren en bezoekers
– algemene informatie, programma en bewonersbrieven
2. MMP – mobiliteitsmanagementplan – definitief in 2021
– basisverkeersplan met een beperkt aantal opties
– minder overlast door verkeer, met name aan- en afvoer van bezoekers
– optimale bereikbaarheid van bewoners, ondernemers en calamiteitenroute
3. adequaat natuuronderzoek + monitoring – start in 2021
– gezamenlijke opdracht met festivalorganisatoren
4. geluidsafspraken – aandacht voor geluidsontwerp – continu
– minder overlast door geluid, met name de bastonen
– geen meteocorrectie, goede afspraken over geluidsbelasting
– voorlopig zijn geluidbeleid en meet- en rekenprotocol van Amsterdam leidend
5. duurzaamheid – nog vorm te geven
– meer aandacht voor innovatieve maatregelen

INFORMATIE OVER EVENEMENTEN OP AMSTERDAM.NL