EVENEMENTEN

Tuinen van West

Informatie

MET INGANG VAN JANUARI 2023 HEEFT ONDERNEMERSVERENIGING TUINEN VAN WEST GÉÉN BEMOEIENIS MEER MET EVENEMENTENTERREIN DE POLDERHEUVEL OF HET EVENEMENTENBELEID.

INFORMATIE OVER EVENEMENTEN OP AMSTERDAM.NL

ADRES: PIET MOESKOPSPAD 20 – 1067 HW AMSTERDAM – op de kaart

ONDERSTAANDE INFORMATIE BETREFT ONZE VISIE/WERKZAAMHEDEN TOT EN MET 2022

In 2022 zijn er maximaal 4 grootschalige (muziek)festivals gepland. Ondernemersvereniging heeft steeds gestreefd naar een een diverse programmering, met ook ‘andere’ evenementen, kleinschaliger en minder luid. Op de Polderheuvel is er plaats voor cultuur en diversiteit!

DIALOOGTAFEL 2022
Op 25 mei werd de derde editie van de Dialoogtafel georganiseerd. De brief met aanbevelingen werd rond die tijd schriftelijk beantwoord. De vierde bijeenkomst vond plaats op 20 oktober. Alle verslagen worden door de gemeente steeds gedeeld met de deelnemers.

RAADSBRIEF DUURZAAM FESTIVALBELEID – 24-01-2022
Hierin wordt opnieuw aangedrongen op dialoog rondom festivals in Tuinen van West.

REFLECTIE OP DE DIALOOGTAFEL – TUINEN VAN WEST 30-12-2021
Dit is onze reflectie op het verloop van de Dialoogtafel.

DIALOOGTAFEL 2021
Gemeente Amsterdam heeft voor de buurt een Dialoogtafel voor omwonenden en ondernemers georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst op 2 september werd er veel onvrede geventileerd. Na de tweede sessie op 23 november werd een brief aan de raadscommissie Algemene Zaken gestuurd. Ook verschenen twee kritische artikelen op de website van Sloten-Oud Osdorp : 30 november en 10 december.

FESTIVALS & HET MELDEN VAN OVERLAST
Ondernemersvereniging Tuinen van West maakt gedetailleerde afspraken met organisatoren over geluid, afval en verkeersstromen. Het kan echter voorkomen dat u hiervan overlast ondervindt. De festivalorganisatoren zetten zich in voor een verbetering van de afhandeling van klachten. Dit jaar zal uw melding direct opgevolgd worden door personeel van de betreffende organisatie. Zij zullen u bezoeken voor een geluidsmeting en een gesprek over uw situatie. Zij maken daar rapportage van ter evaluatie bij de gemeente. Hoe meldt u een klacht?

 • Het makkelijkst vult u dit formulier in: https://forms.gle/vvMMgUo75o5DsDnY6
 • Belt u liever? U kunt de organisator bereiken via telefoonnummer 020-5160838.
 • Bent u gewend 14020 te bellen (gemeente)? Dit kan nog steeds, maar dan kunnen de organisatoren niet garanderen dat uw melding snel wordt opgevolgd.
 • Wenst u anoniem te melden? Dat kan, maar zonder uw adres en een rapportage ter plaatse kan uw klacht niet worden meegenomen in de evaluatie met de gemeente.

WAT VOORAFGING
In de aanloop naar een nieuw festivalseizoen met een geactualiseerd locatieprofiel is er veel gezegd en geschreven. Hieronder staat een overzicht in omgekeerd chronologische volgorde.

ACTIEPLAN MUZIEKFESTIVALS – ORGANISATOREN
De organisatoren van komm schon Alter, Chin Chin en ZeeZout hebben in maart 2021 hun actieplan gestuurd aan het stadsdeelbestuur en de stadsdeelraad.

Over het Amsterdamse festivalbeleid zijn enkele artikelen in Het Parool verschenen – ook over Tuinen van West.
17-02 Halsema gunt festivals ademruimte, maar discussie laait alweer op
18-02 Fracties vliegen elkaar nu al in de haren over festivals
18-02 Veel kritiek op dancefestivals in Tuinen van West: ‘Wij zijn het afvalputje’

RAADSBRIEF NIEUW FESTIVALBELEID 10-02-2021
Hierin wordt voorgesteld om tot een dialoog te komen over festivals in Tuinen van West.

INSPRAAK LOCATIEPROFIEL
Het locatieprofiel voor evenemententerrein de Polderheuvel lag ter inspraak tot en met 10 september 2020.

COMMUNIQUÉ – BESTUUR
Om de achtergronden te belichten en nuance aan te brengen heeft het bestuur in 2020 een communiqué geschreven.

VISIE OP EVENEMENTEN – TEAM POLDERHEUVEL
In de aanloop naar het nieuwe locatieprofiel hebben wij in 2019 een visie voor de komende seizoenen geformuleerd.

Als gebiedsproducent exploiteert en beheert Ondernemersvereniging Tuinen van West evenemententerrein de Polderheuvel voor de gemeente Amsterdam (Nieuw-West). Met de opbrengst voeren wij het groenbeheer uit en financieren wij onze eigen activiteiten op het gebied van stadslandbouw, recreatie, duurzaamheid, natuur, kunst en cultuur.

Evenementen Team Polderheuvel heeft een aantal evenementen geselecteerd op basis van ingevulde vragenlijsten en binnen de mogelijkheden van het locatieprofiel. Onze locatiemanager houdt nauw contact met organisatoren, gemeente(diensten), ondernemers in de omgeving en bewoners.

Organisatoren moeten beschikken over (1) een evenementenvergunning (verstrekt door de gemeente) en (2) een geldige (tijdelijke) huurovereenkomst (van Ondernemersvereniging Tuinen van West). Daarin worden de bepalingen van het geldende locatieprofiel vormgegeven en op sommige punten aangescherpt.

Voor het evenementenseizoen 2021 en 2022 hebben wij ons voorgenomen een aantal maatregelen door te voeren, gericht op minder overlast en (nog) meer verantwoordelijkheid voor de omgeving.

 1. website – Polderheuvel.nl – 2020
  – transparantie voor bewoners, ondernemers, organisatoren en bezoekers
  – algemene informatie, programma en bewonersbrieven
  2. mobiliteit – MobiliteitsManagementPlan – 2021
  – zie ook de bijlagen – onderaan op pagina Terrein
  – basisverkeersplan met een beperkt aantal opties
  – minder overlast door verkeer, met name aan- en afvoer van bezoekers
  – optimale bereikbaarheid van bewoners, ondernemers en calamiteitenroute
  – CrowdProfessionals maakt of beoordeelt de mobiliteitsplannen voor de grote festivals (sinds 2022)
  – revisie MMP 2022/2023
  3. gezamenlijk natuuronderzoek – Natuurtoets – 2022
  – gezamenlijke opdracht met festivalorganisatoren
  4. geluidsafspraken – aandacht voor geluidsontwerp – continu
  – minder overlast door geluid, met name de bastonen
  – geen meteocorrectie, goede afspraken over geluidsbelasting (ruim onder gemeentelijke eisen)
  – hierbij zijn geluidbeleid en meet- en rekenprotocol van gemeente Amsterdam in principe leidend
  – de geluidsrapporten van 2022 zijn openbaar (met toestemming van de organisatoren)
  5. duurzaamheid – continue innovaties – 2023
  – meer aandacht voor innovatieve maatregelen: energie, afval en omgevingINFORMATIE OVER EVENEMENTEN OP AMSTERDAM.NL